balke gård skreia

Gården

Kunnskap i arv gjennom generasjoner

Balke Gård har vært i familiens eie siden slutten av 1600-tallet, og kunnskap om jord og dyrkingsforhold er videreført gjennom generasjoner. Ole Andreas Hveem tok over driften i 2019 og er nå 5. generasjon Hveem i arverekken.

Balke Gård har en av Norges største løkproduksjoner. Det dyrkes også hodekål og forskjellige kornsorter for å sikre et godt vekstskifte. Det jobbes kontinuerlig med å optimalisere drift og vekstforhold for å utnytte jordressursene på en innovativ og bærekraftig måte.

Balke Gård ligger vakkert til nær Balke Kirke i det eldste kulturlandskapet på Toten. Området vårt har rik kulturarv og tradisjoner innen jordbruk som går mer enn 4000 år tilbake i tid. Det gode jordsmonnet, rikelig med sol og god tilgang på vann fra Mjøsa, gjør Toten til et perfekt sted å dyrke grønnsaker.

Gårdsvirksomheten og pakkeriet har etter hvert blitt betydelige arbeidsplasser i Østre Toten kommune.