Produsenter

Garantert trygt

Toten Løkpakkeri har dyktige og dedikerte norske produsenter. Først og fremst har Balke Gård en betydelig løkproduksjon i norsk målestokk. I tillegg til gårdens egen produksjon av løk og kål, pakkes det også for et titalls eksterne løkprodusenter, de fleste fra Toten, og resten fra Vestfold. Det leveres norsk løk store deler av året.

Norge er ett av landene i verden med lavest forbruk av plantevernmidler. Et kaldt klima, god plantehelse og strenge regler er blant årsakene til at vi bruker mindre sprøytemidler i matproduksjonen enn mange andre land. Våre produsenter leverer trygg mat av høy kvalitet.

  • Ole Andreas Hveem – Toten
  • Ole Christian Hveem – Toten
  • Thorleif Aas – Toten
  • Hveem Nord Østre AS – Toten
  • Gjermund Tolpinrud – Toten
  • Paul Taralrud – Toten
  • Hans Jocob Fosaas – Nøtterøy
  • Rolf Anvik – Stavern